Istorija Radio kluba „Pirot“

Tačan datum osnivanja Radio kluba „Pirot“ nije moguće pouzdano utvrditi, ali prema svedočenjima najstarijih članova, organizovani način bavljenja radioamaterizmom u Pirotu počinje najverovatnije 1957. Klub je najpre bio smešten u dvorištu iza hotela „Nacional“, a kasnije je premešten u lokal ispred Golemog mosta sa pazarske desne strane. Članovi kluba su se bavili konstrukcijama raznih elektronskih i radio uređaja, a u pomenutom lokalu bio je i klupski servis u koji su građani donosili svoje radio aparate na opravku.

Miroslav Čampa i Dragan Dimić

Miroslav Čampa i Dragan Dimić

Početkom šezdesetih godina dolazi do izvesnog zastoja u radu jer je Klub neko vreme ostao bez prostorija, ali već 1963. dolazi do obnove. Članovi Kluba, dobrovoljnim radom, koristeći građevinski materijal od starih srušenih kuća, izgrađuju prostorije u dvorištu tadašnjeg Komiteta omladine (sada Omladinska zadruga). Grupa amatera konstruktora izgrađuje predajnik za amaterske kratkotalasne opsege, s kojim su mogle da se održavaju veze telegrafijom i amplitudnom modulacijom.

Prvi radio-predajnik YU1INO

Prvi radio-predajnik YU1INO

1971. godine nabavljen je fabrički primopredajnik Yaesu FT-200 s kojim je održan veliki broj veza i osvojene mnogobrojne radioamaterske diplome. Sedamdesetih godina se osnivaju sekcije u nekim školama. U Gimnaziji je amaterska stanica imala.pozivni znak YU1AGU, u Mlekarskoj školi YU1AHS, a u OŠ „8. septembar“ – YU1AHP. Ispred Kluba je podignut rešetkasti stub na koji je postavljena beam antena za 14-21-28 MHz, kao i antena za 144 MHz  sa zajedničkim rotatorom. U čast Dana oslobođenja grada, Klub je više od jedne decenije organizovao takmičenje na 3,5 MHz pod nazivom „Pirgos city contest“.

Prva radio-sekcija YU1INO

Prva radio-sekcija YU1INO

1992. godine Klub prelazi u prostorije u dvorištu starog Doma vojske pored kojih je 1996. podignut antenski stub. Na Crnom vrhu kraj Pirota, 1998. je postavljen amaterski repetitor. Jedan broj članova Kluba je nabavio svoje lične stanice i s njima razvio živu aktivnost.

Posle 1990. prestala je stalna finansijska podrška od strane opštine i vojnih organa koja je do tada omogućavala kontinuiranu aktivnost Kluba, pa su materijalni problemi uticali da je rad Kluba u novije vreme nešto manji. Ipak, Klub i dalje deluje i otvoren je za nove članove.