Kurs za radio-amatere operatore

Radio klub Pirot obaveštava zainteresovane da organizuje kurs za radio-amatere operatore.
Paralelno sa tom obukom nudimo vam učenje i usavršavanje u radio tehnici ,elektronici i konstruktorstvu.

Zainteresovani se mogu javiti na telefon: 060/31-22-444

Plakat