Aktivnosti radio kluba

Down-Arrow-Icon Kurs za radio-amatere operatore !

Down-Arrow-Icon

 

Obaveštenje:

                Radio klub ,,Pirot” YU1INO će 29.12.2015. raditi na frequencijama 14.200 USB i 7.130 LSB aktivaciju ,,Castel Evropa” . Početak rada je u 12:00h ( local time). Lokacija je naša Pirotska tvrđava. Svako ko ima vremena i mogućnosti može uzeti učešće.

Castel pozivni znak nase tvrdjave Momčilov Grad je  – YU-00016

Pozdrav …73!

 

Notice:

              Radio Club,, Pirot “YU1INO to 29.12.2015. Work on USB Frequencies 14.200 and 7.130 LSB activation,, Castel Europe”. Getting started is 12: 00h (local time). Location is our Pirot fortress. Anyone who has the time and opportunity can take part.

Callsign our castle is YU-00016

Hello … 73!

ODRŽANO POLAGANJE ZA RADIO OPERATERE SVIH KLASA

U Radio klubu Pirot YU1INO je danas 14.08.2015. godine održano polaganje za radio-operatere svih klasa. Samo polaganje i celokupna organizacija ispita je protekla bez ikakvih problema. Zahvaljujemo se članovima komisije Dejanu Grozdanoviću YU1AS, Sokolović Miroljubu YT2LSM i Dejanu Cvetkovu YT2EA na stručnoj i korektnoj saradnji.

sa polaganja (1) sa polaganja (2)

 

Spisak kandidata za polaganje ispita

1. Radovanović Milan
2. Mančić Siniša
3. Aleksić Milan
4. Jovanović Milan
5. Todorović Vladica
6. Zdravković Radovan
7. Ignjatović Marko
8. Jovanović Luka
9. Pejić Zoran
10. Najdanović Ivan
11. Mitrović Kristina

Izviđači…
1. Đorđević Oliver
2. Mitić Dušan
3. Mitić Dimitrije
4. Ćirić Mihajlo

Članove komisije i datum polaganja ispita će odrediti Savez radio amtera Srbije. Uplata za polaganje je 1.000,00 dinara po kandidatu na račun Saveza.
Svi kandidati su dobili na uvid literaturu za obuku koja je na linku u okviru sajta radio kluba. Po utvrđivanju konačnog spiska kandidati će biti obavešteni o dodatnim časovima koji će biti organizovani u prostorijama radio kluba, jednom ili dva puta nedeljno, gde će se uz stručnu pomoć našeg predavača Gorana Nikolića obrađivati teme za polaganje.

Predsednik
Bojan Božić YU2DXB

U Radio klubu su trenutno pripreme i radovi na postavljanju antenskog sistema i generalnog sređivanja prostorija. Glavni majstor i pokretač svih aktivnosti je naravno predsednik Radio kluba Božić Bojan-YU2DXB.

Pogled na renoviran PPS

Predsednik Radio-kluba Božić Bojan-YU2DXB je svakim danom sve bliži savršenstvu u uređenju enterijera Radio-kluba.

Nismo ga džaba birali !!!