Kontrola i obilazak opreme na Rosomačkom visu


Dana 11.9.2022. članovi Radio kluba „Pirot“ su vršili redovni obilazak, kontrolu i pregled opreme na lokaciji Rosomački vis. Provereno je stanje antenskog sistema, kablova i nosača na stubu. Vršeno je merenje SWR-a na linku. Provereno je stanje opreme za APRS. Ekipa u sastavu Bojan YU2DXB, Jovan YU4PSP na lokaciji a ostali članovi u samom gradu, dok je Nele YU2NPC boravio na lokaciji Crni vrh.Transport do lokacije je bio vozilom, našeg kolege, Dragana Ćirkovića.