Podizanje antenskog sistema

Uz dobru organizaciju članova i podršku prijatelja na stubu Radio kluba se polako montira sistem antena. Između ostalog pored antena koje su već montirane na stub dolaze još i četvoroelementna antena za 50MHz , BEAM za 14, 21 i 28 MHz, VHF antena.

I da slučajno ne zaboravimo ekipu koja je učestvovala u akciji:

Bojan YU2DXB, Dene YU1NSD, Marko YU4KIM, Laza YU1BSK, Milan YU4MAP.

Zahvalnost preduzeću Elport iz Pirota, koje nam je pomoglo sa kamionom dizalicom.