Repetitori – info

Poštovane kolege.  Od februara meseca 2020.god. smo u nemogućnosti da komuniciramo,   preko naših repetitora R4 i RU 14,5 (Crni vrh), kao i digitalnog repetitora. Takođe, par nedelja kasnije,  prestao je sa radom i RU- 12  repetitor na Babinom zubu.Echo link ne radi već duži period zbog problema sa kompjuterom. Problem sa repetitorom na Crnom vrhu je lom (RX)  anatene na samom vrhu stuba, kao i prestanak rada primopredajnih stanica koje čine repetitor (Motorola)

Razlog nefunkcionalnosti repetitora na Babinom zubu je predpostavka…nestanak napajanja!

U najskorujem vremenu očekujemo remont gore navedenih uređaja i ponovno aktiviranje istih.

 

 Slika iznad, RX antena R4, na vrhu stuba.Polomljena.                                                                                                                                                                                                                                             

 

Antena na Babinom zubu.