Odloženo polaganje za sedamnaestoro kandidata, zbog pandemije

Po planu za ovu godinu, Radio klub „Pirot“ je posle obuke za svojih dvanaestoro najmlađih članova… 28. 11. 2020. planirao polaganje stručnog ispita za radio amatera operatora III klase. Pored mališana, planirano je polaganje i za petoricu starijih članova, koji bi takođe polagali za III klasu. Međitim, uzevši u obzir celokupnu situaciju oko pandemije i u dogovoru sa kandidatima i ostalim članovima komisije, doneli smo odluku da polaganje odložimo do momenta dok se ne stvore uslovi za bezbedan rad. Pošto je na spisku bilo sedamnaestoro kandidata i tri člana komisije, smatrali smo da je rizično okupljati toliki broj ljudi na jednom mestu. Hvala Ivani Kostadinović, direktorki pirotske Gimnazije, koja nam je izašla u susret i dozvolila dve učionice za potrebe organizacije polaganja.

Info: Bojan Božić YU2DXB, predsednik Radio kluba“Pirot“