Naš Radio klub na vežbi „SISTEM 2021“

Nakon višedecenijske pauze, ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je organizovalo vežbu na teritoriji cele zemlje. Naziv vežbe je „SISTEM 2021“. Ukupan broj je oko 8000 učesnika iz profesionalnih službi, udruženja građana, specijalističkih jedinica za spašavanje i rad na vodi…

Po pozivu predstavnika MUP-a iz Pirota, i mi, pirotski radio amateri, smo pre svega izvršili ozbiljne pripreme, i tako se angažovali u ovoj akciji.

Po dobijenoj informaciji krenuli smo u kolonu sa ostalim profesionalnim službama na putu iz Pirota ka selu Temska.

Vežba je održana 05.11.2021. Scenario po kome se delovalo je: predpostavka da je pukla brana na Zavojskom jezeru i da je krenuo ogromni poplavni talas ka ovom selu i široj okolini. Naš zadatak je bio da se u što kraćem roku angažujemo i sa našim ljudima na terenu kod manastira, mosta i seoskog groblja, informišemo preko baze, koja je postavljena u dvorištu škole, u samom selu.

Takođe smo redovno uspostavljali kontakt sa našim članom koji je dežurao u prihvatnom centru u O.Š. „Dušan Radović“. Pored toga, obezbedili smo radio-uređaje za komandu Štaba i rukovodioce vežbe, koje smo redovno izveštavali o situaciji na terenu. U bazi, pored škole, podigli smo antenski sistem sa dve Yagi – trinaestoelementne antene, i još jednu antenu sa magnetnim postoljem. Takođe je povremeno vršena prozivka naših ljudi na terenu iz same baze.

Vežba je trajala u periodu od 10 do 12h. Neki članovi našeg kluba su odsustvovali s posla kako bi dali doprinos ovoj akciji na koju smo svi veoma ponosni. Na kraju smo dobili pohvale vodećih struktura lokalne samouprave i rukovodilaca vežbe „SISTEM 2021“.

Bojan Božić YU2DXB, Lazar Milošević YT1BSK, Bratislav Đorđrvić YU4BDP, Jovan Jončić YU4PSP, Drako Ilić YU4IRD, Bane Ćirić YU1PBC, Vlada Đorđević YU4DOC, Filip Hristov Petković YU1TTN, koji je dešavanja na vežbi pratio putem eho-linka iz Egipta, Nele Cvetković YU2NPC, Pera Aleksić YU1HAS i Nikola Denković YU1NSD su danas bili učesnici ove vežbe.


Po završetku vežbe, ekipa sa terena na osveženju u kafeu „Kutak“.

Info… Bojan Božić YU2DXB, predsednik Radio kluba „Pirot“